Munkahelyi zajmérés

Zajszint-zajdózis mérésre, munkahelyi zajexpozíció meghatározására mindenütt szükség van, ahol nagyteljesítményű gépek, berendezések üzemelnek. Az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása zajvédelmi szempontból általános törvényi kötelezettség, a fokozott figyelmet igénylő munkahelyekre még szigorúbb, speciális zajvédelmi előírások vonatkoznak. Segítséget nyújtunk azoknak a munkahelyeknek és munkaterületeknek a behatárolásában, ahol a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg a jogszabályokban előírt határértékeket.

A munkahelyi zajmérések vizsgálatával meghatározzuk a munkavállalókat érő zajexpozíciót a (LEX 8h) illetve az egyenértékű A-hangnyomásszintet. A mérés során felmérjük a dolgozók napi tevékenységét, ha szükséges, akkor résztevékenységekre bontjuk, és időtartamuk arányában súlyozva határozzuk meg a napi zajexpozíciójukat. A vizsgálatról készülő szakértői véleményben segítséget nyújtunk az expozíció mennyiségi és minőségi értékeléséhez. Felhívjuk a figyelmet a beavatkozást igénylő területekre, megrendelői igény alapján javaslatot teszünk egyéni hallásvédő eszközök alkalmazására, a halláskárosodás elkerüléséhez.

Mikor van szükség munkahelyi zajmérésre?

A  Mvt. 54. § (2) bekezdés e szerinti kockázatértékelés keretében a munkáltató köteles becsléssel, szükség esetén méréssel meghatározni azt a zajszintet, amelynek a munkavállalók ki vannak téve.

A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet  szerint zajmérést kell végezni:

  • új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe helyezése esetén,
  • meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja,
  • munkakör kialakításakor,
  • a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

Hogyan történik a munkahelyi zajmérés?

A munkavállalókat érő zajexpozíció mérése és értékelése a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint történik, hatósági eljáráshoz, kockázatértékeléshez, egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásához.

A munkahelyi zajterhelés mérését a vonatkozó 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben előírtak szerint végzik vizsgáló munkatársaink. A jogszabályban előírtaknak megfelelően a munkahelyi zaj mérését és értékelését a NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium, vagy a területre érvényes az EEKH által kiadott szakértői engedéllyel rendelkező szakértő végezheti. A munkahelyi zajmérésekhez 1. pontossági osztályú, MKEH által hitelesített zajmérő műszereket használunk.