Munkahelyi rezgésmérés

A munkaeszközök, járművek, épületek mechanikai rezgései fizikai kontaktus révén átadódnak az emberi testre és egészségügyi kockázatot jelentenek. Az intenzív rezgéseknek kitett testrészekben elváltozások jelentkezhetnek, amik maradandó egészségkárosodással, munkaképesség-csökkenéssel járnak. Emiatt a rezgésexpozíciónak kitett dolgozók egészségének védelme igen fontos feladat, amihez első lépésként a rezgés jellegét és intenzitását kell felmérni.

Tisztázni kell, hogy a fellépő rezgések az egész szervezetre hatnak, vagy csak egyes testrészeket teszik ki igénybevételnek. Ennek alapján leggyakrabban kétféle rezgésexpozíciót különböztetünk meg: általános, vagy egésztestre ható rezgést és lokális kézre/karra ható rezgést.

A  Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint a munkáltatónak a kockázatbecslés keretében az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A rezgésmérés során felmérjük a dolgozók napi tevékenységét, az egyes rezgésexpozíciót okozó berendezések használatával töltött időtartamot. A munkatársakra ható rezgésterhelés szintjét műszeres vizsgálattal mérjük, majd a rezgésnek kitett időtartam figyelembevételével meghatározzuk a rezgésexpozíció szintjét.

A mérés során hitelesített precíziós rezgésmérő analizátort és érzékelőket használunk, melyek megfelelnek az ISO 8041:2005, MSZ ISO 2631-1:2002 és az MSZ EN ISO 5349- 1:2001 szabvány követelményeinek. A vizsgálatot munkahelyi zaj- és rezgésvédelem szakterületre az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértői jogosultsággal végezzük.

A rezgésexpozíciót a 22/2005.(VI.24.) EüM rendeletben meghatározott határértékekkel összevetve készítjük el a mérésekről a szakmai dokumentációt, amiben részletes segítséget nyújtunk az expozíció mennyiségi és minőségi értékeléséhez. Megrendelői igény alapján összefoglaljuk a szükséges teendőket, javaslatot teszünk a szükséges munkaszervezési, technológiai változtatásokra és a használandó egyéni védőeszközökre.