Gyakran ismételt kérdések

Partnereink a leggyakrabban az alábbi kérdésekkel fordultak hozzánk. Az erre adott válaszok lehet, hogy Önnek is segítséget jelentenek. Amennyiben további megválaszolatlan kérdései vannak, keresse bizalommal szakértő kollégáinkat elérhetőségeinken.

Vizsgálólaboratóriumunk az akkreditációs okiratában és részletező okiratában szereplő vizsgálatokról tud akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvet kiállítani. Ezen felül partnereink és az együttműködő Laboratóriumok segítségével még számos más munkahelyi mérést el tudunk végezni.
A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények a NAH által akkreditált minőségirányítási rendszerünk szerint készülnek, így azokat az illetékes hatóságok minden joghatással rendelkező esetben elfogadják. A könnyebb értelmezhetőség miatt a jegyzőkönyvben minden esetben jelezzük az Önök részére, hogy a mért adatokat mennyiben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.

Munkatársaink a telefonon előre egyeztetik Önökkel a mérés időpontját és módszerét. Kérjük előre jelöljék ki azokat a munkatársakat, akiket a légszennyezettség, zaj, rezgés vizsgalat során a mérésbe be kell vonnunk. Kérünk továbbá egy helyismerettel rendelkező kísérő biztosítását a mérések megkezdésekor. Szükség lesz a kollégáink számára egy olyan helyre, asztallal és székkel ellátott irodarészre ahol a felszereléseiket előkészíthetik, a mérések közötti szünetben tartózkodhatnak.

Mindent megteszünk azért, hogy a mintavételek során minél kevésbé zavarjuk a napi munkát. Mindegyik mérésünket a szokásos üzemmenet mellett kell végrehajtani, kivéve, ha célzottan valami ettől eltérő üzemállapotról szeretnénk adatokat nyerni. A munkavégzés során folytatott tevékenységet, az aktuálisan fennálló technológiai körülményeket, üzemelő gépek számát bizonyos méréseknél fel is jegyezzük és rögzítjük a vizsgálati jegyzőkönyvben. A munkahelyi megvilágítás mérést üzemszünet esetén is el tudjuk végezni, ha a világítórendszer egyébként rendben működik.

A mérések típusától és mennyiségétől függ a vállalási határidő. Általánosságban laboratóriumi elemzést nem igénylő mérések esetén (pl. zaj, klíma, megvilágítás) a helyszíni méréseket méréseket követő 3 héten belül, mintavételt igénylő vizsgálatoknál (pl. munkahelyi légszennyezők vizsgálata, emissziós vizsgálatok) a mintavételt követő egy hónapon belül tudunk jegyzőkönyvet kiállítani. Rendkívüli esetekben egyes méréseknél ennél rövidebb jegyzőkönyv kiállítási idő is lehetséges, de ebben az esetben a laboratóriumi munkánál sürgősségi felárral is számolni kell.
Az elkészült vizsgálati dokumentációt nyomtatott és aláírt formában általában postai úton, ajánlott küldeményként juttatjuk el megrendelőinkhez. A dokumentációt minden esetben elektronikus úton (pdf kiterjesztésű fájl formátumban) is megküldjük.

Minden olyan munkahelyen, ahol valamilyen veszélyes anyaggal dolgoznak, vagy ilyen anyag keletkezik a tevékenység során. Ilyen anyagok például az oldószerkomponensek, porok, fémek, szervetlen gázok, gőzök, olajköd, kvarc stb. Ezeken a munkahelyeken a dolgozók egészségének védelmében jogszabályi kötelezettség a rendszeres légtér mérés. Új technológiai folyamat esetén a próbaüzem során is előírás ezeknek a méréseknek az elvégeztetése.

A dolgozók légzési zónájában végezzük a személyre szabott levegőminta-vételt. Vagyis ez azt jelenti, hogy ott vesszük a mintát, ahol a munkavégzés folyik. A dolgozókat olyan módon szereljük fel a mintavevő eszközzel, hogy a munkavégzésüket ne zavarja. A levegőminta-vétel időtartama minimum négy óra, ez idő alatt a helyszíni körülmények függvényében többszöri mintavételre kerül sor. A levett minták mérési eredményéből számoljuk ki a dolgozó expozícióját. A vizsgálati jegyzőkönyvet a NAH által jóváhagyott minőségügyi dokumentáció szerint készítjük el. Figyelünk arra, hogy a jegyzőkönyveink a kockázatértékelés készítésénél jól használhatók és könnyen átláthatók legyenek.

Az egészségre káros anyagokat tartalmazó levegő irritálhatja a bőrt, a nyálkahártyát, a légutakat és a szemet. Felszívódhat és a szervezetbe juthat a bőrön keresztül. A legnagyobb károsodást a légzőrendszeren keresztül a szervezetbe jutó veszélyes anyagok okozhatják. Az élettani folyamatokra gyakorolt hatás nagymértékben függ a szennyezőanyag koncentrációjától, egyéb más anyagokkal való reakciójától, a levegő páratartalmától, mozgásától. Ami a szervezetre gyakorolt hatását illeti, az mindig függ az egyéni ellenálló képességtől és érzékenységtől, és a dolgozó életmódjától.

A mérés során felmerült költségeken túl még nagyon sok kiadásunk jelentkezik. A laborvizsgálatok díja is egyre magasabb és nekünk is vannak szerződött partnereink, akiket ki kell fizetnünk. Az akkreditáció folyamatos fenntartása is sok időráfordítást igényel és a fizetendő díjak is nagyon jelentős költségtényezők. A vizsgálatokhoz felhasznált eszközöket rendszeresen kalibráltatjuk, hitelesíttetjük arra feljogosított intézetekkel. A mérések helyszínén csak a munkánk kisebb része zajlik. Az előkészítő munkák, a mérést követően a vizsgálati dokumentációhoz szükséges számítások elvégzése, a dokumentáció elkészítése sokszorosan több időt vesz igénybe, mint maga a helyszíni mérés.