Megvilágítás mérés

A munkahelyeken, irodaépületekben, raktárakban, közlekedő területeken biztosítani kell a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást. A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges természetes és/vagy mesterséges megvilágítás biztosításának kötelezettségét. A megfelelő megvilágítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabványok határozzák meg.

A munkavédelmi kockázatértékelés során meg kell határozni a munkavállalók egészségét, biztonságát befolyásoló munkakörülményi tényezőket, többek között a mesterséges világítás megfelelőségét is. A megvilágítás erőssége és eloszlásának egyenletessége alapvetően meghatározzák, hogy a munkavállalók milyen gyorsan, biztonságosan és balesetmentesen képesek a munkafeladataik végrehajtására.

A munkaterület körül létrejövő nagy megvilágításbeli eltérések a szem számára stresszhelyzetet jelentenek és a munkatársak gyorsabb elfáradását okozzák, ezért a munkaterületet úgy kell megvilágítani, hogy a látótérben minél egyenletesebb legyen fénysűrűség eloszlás.

Belsőtéri, szabadtéri és biztonsági megvilágítás akkreditált vizsgálata

A vizsgálatok célja munkahelyeknek a nemzeti szabványok által előírt megvilágítás értékeinek és akkreditált mérése és dokumentálása. Új világítási rendszer kiépítése esetén az üzembe helyezésének előfeltétele a vizsgálat elvégzése. Már működő világítási rendszer esetén időszakosan szükséges elvégezni a vizsgálatot az elhasználódottság mértékének, a karbantartás szükségességének megállapításához.

A vizsgálat során megállapítjuk, hogy a világítási rendszer az egyes munkahelyeken biztosítja-e az adott tevékenységhez szükséges megvilágítást és megfelelel-e a világítástechnikai előírásoknak.

A megkívánt láthatósági és komfortfokozat a legtöbb munkahelyen a tevékenység fajtájától és időtartamától függ. E szabvány a legtöbb belső téri munkahely és az azokhoz kapcsolódó területek világítási rendszereivel szemben támasztott követelményeket írja elő, megadva a világítás mennyiségi és minőségi jellemzőit. Ezenfelül ajánlásokat tartalmaz a jó világítási gyakorlat kialakításához.

A vizsgálatok során a vizsgálandó helyiségek, szabadterek teljes területén és jellemző munkavégzési helyein mérőháló felvételét követően mérjük a mesterséges megvilágítás értékeit, amiből meghatározzuk a megvilágítás átlagértékét (E [lux]) és térbeli egyenletességét (U0). Belső téri vizsgálatok esetén az MSZ EN 12464-1:2022 szabvány, kültéri mérések esetén az MSZ EN 12464-2:2014 szabvány előírásai szerint végezzük el a mérést, és a szabványokban maghatározott határértékekhez hasonlítjuk a vizsgálati eredményeket. A biztonsági világítás mérését az MSZ EN 1838:2014 szabvány előírásai szerint végezzük.

A helyiség megvilágításának mért értékeiből meghatározzuk a helyiség átlagos megvilágításának értékét, megállapítjuk a legkisebb mért értéket, és a megvilágítás térbeli egyenletességét.

A megvilágítás helyszíni mérése során vizsgáljuk a munkaterület és a határoló területek megvilágítását, annak egyenletességét, ezek egymáshoz való arányát. Az eredmények értékelése az MSZ EN 12464-1:2022 szabvány alapján történik.

A megvilágítás vizsgálatokról a vizsgálólaboratórium által készített akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv és értékelés készül.