Környezeti zajmérés

Környezeti zajterhelés és zajkibocsátás mérésre, engedélykérelmekhez, előírt zajcsökkentési intézkedések hatásosságának ellenőrzése miatt van szükség. Vizsgálatokat végzünk a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtásához, zajvédelmi hatásterület kijelöléséhez, környezetvédelmi engedélyeztetésekhez, építési engedélyezési eljárás során a zaj alapállapot felméréséhez, zajártalommal kapcsolatos panaszok megalapozottságának megállapításához. A vizsgálatot el kell végezni, ha az illetékes környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket állapított meg a létesítmény részére, továbbá a technológia változása, új zajforrás létesítése, védendő környezet változása esetén. A zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket csak úgy lehet telepíteni, hogy a védendő területen, a megengedett a zaj- és rezgésterhelési értékeket ne lépjék túl.

Környezeti zajvizsgálat módszere

A helyszíni környezeti zajvizsgálatokat megelőzően felmérjük a vizsgált létesítmény zajforrásait és technológiai jellemzőit. Beazonosítjuk a környezeti zajterhelést meghatározó domináns zajforrásokat, azok elhelyezkedését, üzemidejét és paramétereit. Figyelembe vesszük az üzemterületen belüli közlekedési zajforrásokat. A mozgó munkagépek, tehergépjárművek, targoncák számát, útvonalát, működési jellemzőit. A vizsgálathoz szükségünk lesz a vizsgált létesítmény méretarányos üzemi alaprajzára, gépelrendezési rajzára és olyan környezeti térképre, ahol vizsgált létesítmény közelében lévő védendő lakóterületek és lakóházak is feltüntetésre kerültek.

A környezeti zajterhelés vizsgálatát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített integráló zajszintmérő műszerrel végezzük. Az alkalmazott mérőműszer megfelel az MSZ EN 61672-1:2014 szabvány szerinti 1. pontossági osztályú mérőeszköz előírásainak. A zajterhelési, zajkibocsátási és referencia mérési pontokat a vonatkozó jogszabályi és szabványos előírások figyelembevételével jelöljük ki. A megítélési pontokat azokban a védendő helyiségekben, illetve azokon a védendő területeken kell kijelölni, ahol a zajvédelmi követelménynek teljesülni kell.

A környezeti zajmérést, a vizsgálati eredmények értékelését és elemzését az MMK által bejegyzett szakértőink végzik. A vizsgálatokat nagy pontosságú hitelesített, mérőműszerekkel, akkreditált mérési eljárásokkal végzik szakembereink. A környezeti zajterhelés vizsgálatokról hivatalos jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül. A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálati eredmények értékelését, az engedélyezett zajterhelési határértékekkel való összevetést. Megrendelői igény esetén zajvédelmi intézkedésekre, műszaki zajcsökkentési megoldásokra teszünk javaslatot.