Munkahelyi légtérmérés (gőzök, gázok)

A légszennyezők vizsgálata az egyik legszerteágazóbb vizsgálati terület. Nagyon sok munkahelyen használnak veszélyes anyagokat a gyártás, felületkezelés, karbantartás, stb. területén. Ezek a légszennyezők többnyire a felhasznált, feldolgozott anyagok gőzei, gázai, aeroszoljai, reakciótermékei.

Laboratóriumunk létszáma és műszerezettsége lehetővé teszi, hogy extrém magas mérési szám esetén is néhány mérési nap alatt elvégezzük a helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben szükséges egyidejűleg akár 25 mérőhelyen is tudunk mintázni.

A vizsgálatok során a vizsgálandó helyiségekben a dolgozók légzési zónájában veszünk mintát a dolgozók expozícióját okozó szennyezett levegőből a mintavételi eljárást leíró MSZ, ISO, NIOSH vagy OSHA szabványok alapján. A vizsgálat során összetevő-specifikus mintavételi módszerekkel határozzuk meg a munkahelyi levegőben az egyes veszélyes összetevők expozíciós koncentrációját. A légszennyezőket tartalmazó mintavevő filtereket, csöveket (oldószerek, fémek, savak, lúgok, stb.) együttműködő analitikai laboratóriumban elemeztetjük.

Kalibrált gázmérő készülékkel lehetőségünk van gáznemű légszennyezők (CO, CO2, O3, NO2 stb.) és oxigén tartalom azonnali helyszíni vizsgálatára is. A vizsgálatról készülő jegyzőkönyvben elvégezzük az expozíció mennyiségi és minőségi meghatározását, az eredmények értékelését. Az elkészített jegyzőkönyvet a megrendelő a munkavédelmi kockázatértékelésének elkészítésekor hivatalos alapdokumentumként tudja kezelni.

Vizsgálati eredmények értékelése

A vizsgálati eredményeket a 5/2020. (II. 06.) ITM rendeletben meghatározott egészségügyi határértékek alapján értékeljük, mely során a vizsgálati eredményeket a rendeletben meghatározott határértékekkel hasonlítjuk össze. A levegőszennyezettség vizsgálatokról a laboratóriumunk által készített vizsgálati jegyzőkönyv és értékelés készül. Kérésre segítséget nyújtunk a jegyzőkönyv tartalmi elemeinek és az eredmények értelmezésében, expozíció határérték túllépése esetén az egyéni védőeszköz kiválasztásában.