Emisszió mérés

Légszennyező pontforrások kibocsátás (emisszió) mérése a légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyben meghatározott időközönként van szükség. Emisszió mérést kell végezni a próbaüzem során, illetve a pontforrás létesítési engedélykérelméhez is. Pontforrások mindazok a kémények, kürtők, amelyen a technológiából elszívott anyagokat a szabadba vezetik. A mérés elvégzésének feltétele az MSZ 21853-1:1976 szabvány előírásainak megfelelő mérőpont megléte, illetve kialakítása. Ha nincs lehetőség a szabványos mintavevő hely kialakítására, akkor furatot kell készíteni a mintavevő szondák számára

Kazánok és tüzeléstechnikai berendezések füstgáz kibocsátását típusalkalmassági igazolással rendelkező, az érvényben lévő szabványokban előírt mérési elven működő füstgáz analizátorral végezzük. A folyamatos működésű mérőműszerrel légszennyező összetevők közül a CO2 (szén-dioxid), CO (szén-monoxid), NOx (nitrogén-oxidok), O2 (oxigén), SO2 (kén-dioxid), TOC stb. mértékét tudjuk vizsgálni.

A hordozóközegre vett gáznemű és szilárd szennyezőanyag mintákat szerződött akkreditált laboratóriumokkal elemeztetjük. A légszennyezők koncentrációján kívül a tömegárammal szabályozott technológiák esetén minden esetben meghatározzuk a pontforrás térfogatáramát is, amiből számítható az emittált légszennyezők tömegárama.

Pontforrásoknál az üzemelés közben keletkező és kibocsátott füstgáz, egyéb gáz-, gőz-, illetve szilárd állapotú levegőszennyező anyagok mérését az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján végezzük, a vizsgálati eredményeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet , VOC technológiáknál a  26/2014. (III. 25.) VM rendelet alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgálólaboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.