Klímaparaméterek vizsgálata

Munkahelyi komfortérzet:

A munkahelyi komfortérzet alapvetően meghatározza a dolgozók teljesítőképességét és a munkavégzés hatékonyságát. Nem megfelelő szellőztetésű, hőmérsékletű, páratartalmú munkahelyi környezetben csökken a szellemi éberség, valamint a fizikai teljesítőképesség.

Sugárzó hőnek kitett, vagy forró környezetben dolgozó munkavállalók esetében fennáll a hőstressz veszélye. Ennek következtében gyakoribb lehet a munkahelyi sérülés és baleset előfordulása. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzésére a munkáltatónak ellenőriztetnie kell a klímaparamétereket, majd megfelelő műszaki és munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.

Zárt és nyitott terekben a munkahelyi komfort és klímaparaméterek akkreditált vizsgálatát a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint végezzük. A vizsgálat során mérjük a száraz és nedves hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légmozgás (huzat) értékét. Az általános klíma paraméterek mellett sugárzó hőhatásnak kitett munkavállalók esetén glóbusz hőmérővel hősugárzást is mérünk. A vizsgálatokat akkreditált kalibráló laboratórium által kalibrált légállapot mérő műszerekkel végezzük.

A mért paraméterekből meghatározzuk a jogszabály által előírt effektív, illetve korrigált effektív hőmérsékletet, illetve számoljuk a klímaindex értékét (EH/KEH). Az eredmények alapján a dolgozó napi hőterhelési értékét is meghatározzuk. A mérési eredményekről a vizsgálólaboratórium által készített akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv és értékelés készül.