Ipari pormérés

Az ipari és szolgáltatási tevékenységek területén gyakran előfordul, hogy a tevékenység során por képződik, vagy a dolgozónak szilárd légszennyezőket tartalmazó térben kell a munkáját végeznie. A szálló porok jelentős kockázati tényezők a dolgozók egészségére, különböző légzőszervi megbetegedéseket okoznak, mint például asztma, tüdőrák. A legveszélyesebb kisméretű frakció, amely eljut a tüdőhólyagokba és ott leülepszik, ezzel rontja annak gázcserélő képességét és gyulladást okoz. Az oxigén felvétel romlása közvetve terheli a szív és érrendszer. A munkahelyi légterekben a szálló- és rostszerkezetű porok kötelező monitoringját és megengedett koncentrációját az  5/2020. (II. 6.) ITM rendelet  2. számú melléklete tartalmazza.

Leggyakrabban szemcsés szerkezetű porok fordulnak elő, amelyek a veszélyességük alapján különböző megítélési kategóriákba tartoznak, pl. az inert porok (kvarcmentes homok), keményfa porok, fémek pora, szilárd vegyi anyagok felszálló pora stb.

Bizonyos esetekben a por kvarcot (kristályos szilícium-dioxidot) is tartalmazhat, amely tartós kitettség esetén egy súlyos foglalkozási megbetegedést (szilikózist) okozhat. Ennek előfordulása egyáltalán nem ritka, hiszen a kerámia iparban, az építőiparban, építőanyag gyártásban használt homok, kő, beton stb. vágása, kiporzása komoly kockázatot jelent.

A porok harmadik típusa a rostszerkezetű porok. Ilyenek elsősorban az üvegszálak, azbesztszálak, illetve bizonyos textíliák rostjai, melyek előfordulhatnak többek között pl. az üvegszál/rost erősítésű műgyanta termékek gyártása, vagy az azbeszttartalmú
szerkezetek bontása során.

A szilárd légszennyezők akkreditált mintavételezését és vizsgálatát az MSZ EN 481:1994 és az MDHS 14/4:2014 szabvány szerint végezzük gravimetriás módszerrel. A vizsgált anyagra vonatkozó egészségügyi határértékek alapján lehetőség van totál és respirábilis pormintavétel elvégzésére egyaránt. A mintákat akkreditált vizsgálólaboratóriumban elemezzük. A mintákból tömegméréssel, 0,1 mg/m3 mérési pontossággal határozzuk meg a légszennyezők koncentrációját.

A vizsgálati eredményeket az 5/2020.(II.6.) ITM rendeletben meghatározott egészségügyi határértékek alapján értékeljük, mely során a vizsgálati eredményeket a  rendeletben meghatározott határértékekkel hasonlítjuk össze.  A levegőszennyezettség vizsgálatokról a laboratóriumunk által készített vizsgálati jegyzőkönyv és értékelés készül. Kérésre segítséget nyújtunk a jegyzőkönyv tartalmi elemeinek és az eredmények értelmezésében, kifogásolt expozíció esetén az egyéni védőeszköz kiválasztásában.